Czego chciałbyś się o nas dowiedzieć?

A może opowiemy Ci wszystko, co robiliśmy do tej pory?
Zapoznaj się z naszą krótką historią! A wiele się działo!

Zasób 18_FromPolandWithLove_white

.sam początek.

Zasób 17_FromPolandWithLove_red

.wizja działania.

.ogólnoświatowy problem.

Epidemia koronawirusa zmieniła “zasady gry” na całym świecie. Dotychczas otaczającą nas rzeczywistość cechowała wolność, szeroka dostępność bogatej gamy towarów i usług, swoboda dalekich podróży. Ostatnie wydarzenia zmieniły świat jaki znaliśmy oraz nas samych.

Większość krajów cierpi na brak dostępu do profesjonalnego sprzętu medycznego. Skala i szybkość rozprzestrzeniania się choroby bezlitośnie pogarszają sytuację. Sprzęt ratujący życie może nie zostać wyprodukowany i dostarczony w wystarczająco krótkim czasie, aby pomóc chorym obecnie i w najbliższym czasie.

Wreszcie cena takich urządzeń może przekroczyć możliwości nawet dobrze zorganizowanych krajów.

.ograniczone zasoby sprzętu medycznego.

Gdy w pełni zdaliśmy sobie sprawę z zasięgu tego narastającego problemu, uznaliśmy, że respiratory są obecnie kluczowymi wyrobami medycznymi, których dostępność, niestety, szybko spada.

Umożliwiają służbom medycznym leczenie osób cierpiących na objawy infekcji wirusem Covid-19 oraz mających problemy z oddychaniem, zapobiegając w ten sposób szybkiemu pogorszeniu się ich stanu zdrowia. Najważniejszym założeniem naszego zespołu, jest utrzymanie prostoty rozwiązań technicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów wytwarzania i uzyskaniu możliwie pełnej funkcjonalności rozwiązań.

.odezwa do społeczności.

Zamknięci w swoich domach, odizolowani od bliskich, przyjaciół i rodziny, stosujemy się do zaleceń kolejnych komunikatów o wprowadzanych ograniczeniach, o nadchodzących infekcjach i zagrożeniach. Nagłe pojawienie się VentilAid stworzyło zupełnie inną wiadomość dla odbiorców: „Mamy pomysł, pomóż nam stworzyć coś razem, zorganizujmy się!”

Dzięki szybkiej reakcji społeczności na zaproszenie, już w pierwszych dniach akcji ponad 1000 osób z całego świata zadeklarowało chęć pomocy w pracach inżynieryjnych i koncepcyjnych, posiadając silne kompetencje techniczne, technologiczne i projektowe, zapewniając pomoc w druku 3D, wiedzę i pomoc w testach medycznych, deklarując wsparcie finansowe, a czasem także zwykłe, ale bardzo cenne słowa wsparcia i uznania. Odzew przerósł nasze najśmielsze przewidywania! Ta globalna mobilizacja pokazała również obraz tego, czego ludzie najbardziej dzisiaj potrzebują – nadziei. Wiedzy, że ludzka pomysłowość, samoorganizacja i solidarność mogą pomóc poradzić sobie z szalejącą pandemią.

.międzynarodowy zasięg.

Od samego początku główną ideą VentilAid była nie tylko pomoc dla Polski, Polaków, naszych lokalnych szpitali oraz wsparcie polskich pracowników służby zdrowia. Założenie było dużo szersze. Kraje słabiej uprzemysłowione i biedniejsze również potrzebują natychmiastowej pomocy. Mając na uwadze sytuacje, gdy niedobory sprzętu stają się coraz częstsze, a globalne łańcuchy dostaw są przerywane, podjęliśmy tę oczywistą dla nas decyzję o pełnym otwarciu naszych projektów.

Chcemy wspomóc przede wszystkim kraje, które nie tylko nie będą miały funduszy na zakup odpowiedniego sprzętu w wystarczającej ilości, ale także infrastruktury umożliwiającej dostęp do zasobów technologicznych, do masowej produkcji przemysłowej.

.dlaczego Open-Source.

.moralna odpowiedzialność.

Globalna pandemia jest zagrożeniem dla całej ludzkości. Mając odpowiednie zasoby, czujemy, że ponosimy moralną odpowiedzialność za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w tych trudnych czasach. Jest to typowy etos Polaków, którzy od stuleci przyzwyczajeni są do walki o wolność naszą i innych, ale także wspierają słabszych, zwłaszcza w sytuacjach osamotnienia i bezsilności.

.dla wszystkich i dla każdego.

Aby pozostać w solidarności z osobami w najtrudniejszej sytuacji, nie możemy sobie wyobrazić, że moglibyśmy żądać opłaty za nasz projekt. Dlatego wszystkie rozwiązania, zgodnie z jednomyślną decyzją zespołu, są ogólnodostępne do celów niekomercyjnego i otwartego użytkowania. Niech każdy, kto ma dostęp do podstawowych zasobów, ma możliwość wdrożenia naszych rozwiązań i przysłużenia się w walce z pandemią. Bez względu na płeć, rasę, wiarę lub kolor skóry.

.dziedzictwo społeczności.

Open-Source oznacza również dostęp do zbiorowej bazy wiedzy i umiejętności zaangażowanych ludzi z całego świata – wspólnie pracujemy nad ulepszeniem naszych rozwiązań, aby stały się jeszcze szerzej dostępne i prostsze. Zwiększa to szansę na ratowanie chorych, przy jednoczesnym odciążeniu służby zdrowia i jej pracowników.

.wydarzenia zwykłe i niezwykłe.

16 marca

Od początku
Mateusz Janowski wraz z zespołem Urbicum: Szymonem Bacherem, Szymonem Chrupczalskim, Janem Pawlikiem oraz Maciejem Żarnowskim opracowali ogólny zarys prototypu prostego respiratora ostatniej szansy, nadającego się do druku 3D.

17 marca

Wizja nabiera kształtu
Szymon Chrupczalski kontaktuje się z Miłoszem Lodowskim z MxM Production House i informuje go o śmiałym rozwiązaniu oraz istniejącym już, fizycznym prototypie. Wkrótce potem rodzi się pomysł globalnej kampanii informacyjnej. Celem staje się rozwijanie i udoskonalanie projektu, aby mógł stać się jednym z kluczowych narzędzi do ratowania życia, nawet w najbiedniejszych krajach świata.
19 marca
Wybuch kreatywny

Miłosz (Ice) tworzy logo i nazwę „VentilAid” – gra słów łączy angielskie wyrazy „ventil” (oddychać) i “aid” (pomoc), które razem brzmią jak “ventilate” – umożliwiać oddychanie. Logo odnosi się zarówno do kształtu płuc, jak i serca. Ice jest fanem Bonda, dlatego dał również pomysł połączenia projektu z hasłem „From Poland with Love” podkreślającym misję projektu. Tak powstał hashtag: #FromPolandWithLove.

20 marca

Pierwsza odezwa

Miłosz Kozioł z MxM Production House nagrywa, w trudnych warunkach technicznych, audiowizualną prezentację, w której Szymon Chrupczalski w języku angielskim przedstawia złożony i działający prototyp oraz wzywa społeczność międzynarodową do przyłączenia się i pomocy w opracowaniu projektu, przybliżając ideę i założenia pomysłu VentilAid.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

21-22 marca

Poszerzamy szeregi

Powstaje strona internetowa, trwają prace nad profilami VentilAid w mediach społecznościowych. Jednocześnie do zespołu dołącza grupa przyjaciół, którzy wspierają projekt swoimi kompetencjami i wiedzą (Bartosz Wilk z MxM Production House / Urbicum, Paweł Soproniuk z Neuron PR, Karol Piekutowski z Max Harter, Emilia Smolak Lozano, Przemysław Bator z PR Spot). Wiadomości medialne i narzędzia komunikacji projektu są gotowe do uruchomienia. Projekt poszukuje pierwszych darczyńców i sponsorów.

23 marca

Jak publicznie, to z hukiem!

Film VentilAid jest publikowany na YouTube i oficjalnym profilu na Facebooku, a informacje o przedsięwzięciu trafiają do mediów i międzynarodowych serwisów informacyjnych. Ogromne zainteresowanie projektem eksploduje w przestrzeni publicznej. Mnóstwo Polaków przekazuje zespołowi wiele ciepłych słów. Pozornie nieśmiała kampania przekształca się w główną informację medialną i szybko trafia do wiodących mediów w kraju i za granicą, docierając nawet do najwyższych władz ojczyzny. Zaledwie w przeciągu 5 dni zgłasza się ponad 1000 osób chcących prospołecznie wesprzeć przedsięwzięcie. Otrzymujemy maile z całego świata z podziękowaniami, gratulacjami, ale również prośbami o pomoc. Przedsiębiorcy przedstawiają pierwsze propozycje współpracy i wsparcia finansowego. Pojawiają się pierwsi lekarze, którzy konfrontują założenia projektu z wiedzą pochodzącą bezpośrednio z gabinetów zabiegowych. Na ich podstawie zespół wprowadza pierwsze poprawki do projektu prototypu.

24 marca

Po pierwszej nadchodzi...

Druga wersja prototypu została opublikowana i zaprezentowana w oficjalnym filmie. Specjaliści z całego świata, nie tylko medyczni, kontaktują się z zespołem VentilAid, dzięki czemu rodzą się zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania i pomysły. Planujemy pierwsze testy planowane w krakowskich szpitalach. Zaledwie po 24 godzinach od opublikowania, wideo z Szymonem Chrupczalskim osiągnęło łącznie kilkaset tysięcy wyświetleń. Rozpoczynamy tłumaczenie materiałów prasowych na inne języki, w tym hiszpański, portugalski, włoski, perski, arabski, litewski, ukraiński, szwedzki, łotewski, węgierski, serbski i bułgarski. Społeczność lingwistów-wolontariuszy aktywnie wspiera projekt, starając się dotrzeć do całego świata. Ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zauważalne są deklaracje pomocy, w tym wsparcia finansowego i instytucjonalnego. Jednocześnie rośnie baza firm deklarujących wsparcie dla projektu. Pojawiają się propozycje uruchomienia całych laboratoriów lub linii technologicznych w celu przetestowania i wyprodukowania pełnej wersji rozwiązania. Niesamowicie aktywna społeczność wysyła swoje propozycje innowacji i ulepszeń w projekcie.

26 marca

Wielkie zmiany, wielkie plany

Zaledwie trzy dni po opublikowaniu pierwszej wersji prototypu przedstawiamy kolejną, trzecią wersję! Ponadto powstaje całkowicie nowa koncepcja konstrukcji nieinwazyjnego respiratora CPAP, nie będącego zależnym od dostępności do technologii druku 3D. Napływają deklaracje masowej produkcji respiratorów według zmodyfikowanego, przygotowanego pod certyfikację, projektu.

27 marca

Pracy nie ma końca

Największe centra badawczo-rozwojowe w Polsce dołączają do projektu. Celem jest nie tylko stworzenie pierwszego prototypu produkcyjnego, ale także opracowanie dalszych rozwiązań w celu wypełnienia luki w zasobach krajowych przy jednoczesnej pomocy innym krajom na świecie. Wszystko odbywa się pod hasłem #FromPolandWithLove. Do zespołu dołączają kolejni cenni specjaliści, wolontariusze: Tomasz Szlązak – zajmuje się profesjonalną komunikacją Zespołu VentilAid z Siecią Badawczą Łukasiewicz, Kamil Kajetanowicz – usprawnia procesy przepływu informacji obecnych i przyszłych podzespołów, Stefan Tompson – wzmacnia umiejętności członków zespołu w zakresie komunikacji anglojęzycznej.

28-29 marca

A to dopiero początek!

Pierwszy weekend od momentu odpalenia projektu, który do tej pory bezpośrednio odmienia nasze życia. Niemożliwym wydaje się zawarcie w tak krótkich i pozornie suchych opisach wszystkich informacji, zdarzeń, imion, życzeń, próśb, słów czy emocji, które towarzyszyły nam przez ostatnie 5 dni. To zaledwie pierwszy tydzień, a już mógłby powstać z tego naprawdę dobry film.

Wiadomości i aktualności z kolejnych godzin, dni, tygodni i miesięcy ciężkiej pracy, medialnych burz i walki z czasem znajdziesz na oficjalnym profilu na Facebooku Projektu oraz na profilach, dumnych z osiągnięć, członków zespołu.

30 marca

co dalej

x