Wsparcia merytorycznego podczas prac nad Ventilaid udzielili prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gajdosz wraz z zespołem oraz lek. Michał Świdrak.

W pracach nad rozwojem urządzenia zaangażowani są dr hab. Karol Kramkowski i dr n. med. Juliusz Kosel  z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Osoby wspierające projekt Ventilaid ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: