Koncentrator tlenu

Status projektu:

w trakcie rozwoju.

Aparat do koncentracji tlenu to kolejny element procesu wspomagania pacjentów podłączonych do respiratorów. Jego głównym komponentem jest nie tyle niewielkich rozmiarów kompresor, co elektroniczny system regulacji ciśnienia, pozwalający na precyzyjną kontrolę nad docelową wartością sprężonego tlenu. Niezbędne są również filtry oraz nawilżacz, który zapobiega niebezpiecznemu wysuszeniu układu oddechowego pacjenta.
Koncepcja powstała w połowie kwietnia, po zapoznaniu się z wieloma relacjami personelu medycznego z całego świata, szczególnie z Włoch, o rosnących niedoborach tlenu. Dzięki zastosowaniu możliwie uniwersalnych przyłączy, aparat może służyć zarówno jako stacja do napełniania butli, jak i bezpośredni zamiennik dla instalacji tlenowych w budynkach szpitalnych.