Opracowany przez naszych inżynierów nowy prototyp Ventilaid – urządzenia mogącego skuteczniej walczyć ze skutkami pandemii koronawirusa znajduje uznanie w oczach wybitnych polskich naukowców. 

W opinii przedstawicieli polskich uczelni medycznych proste i niedrogie w wykonaniu urządzenie Ventilaid może stać się skutecznym narzędziem wspomagającym oddychanie osób, które cierpią na ostre zapalenie płuc wywołane COVID-19.

Wsparcia merytorycznego podczas prac nad Ventilaid udzielili prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gajdosz wraz z zespołem oraz lek. Michał Świdrak.

W pracach nad rozwojem urządzenia zaangażowany jest dr hab. Karol Kramkowski i dr n. med. Juliusz Kosel  z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Twórcy projektu dzięki zaangażowaniu i wielkiej pomocy min. Anny Budzanowskiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą aplikować o dofinansowanie NCBiR we współpracy z zespołem   znakomitych profesorów   z   Uniwersytetu Medycznego   w   Łodzi,  którzy zadeklarowali wsparcie dla projektu i wolę weń zaangażowania. W chwili obecnej jako konsultanci medyczni wniosku do Narodowego Centrum badań i Rozwoju – Programu Covid -19 do zespołu VentilAid dołączyli wybitni specjaliści medyczni i dydaktycy:

Urządzenie Ventilaid zostało opracowane przez dwóch inżynierów: Szymona Bachera i Mateusza Janowskiego, którzy w wyniku rozmów z krakowskimi lekarzami uznali, że priorytetowym z punktu widzenia walki z pandemią, jest opracowanie prostego urządzenia mogącego pracować w trybie CPAP. Tryb ten umożliwia optymalną wentylację pęcherzyków płucnych i przeciwdziała ich zapadaniu się.

Dzięki wsparciu powyższych ekspertów autorzy projektu mają szansę na uzyskanie wsparcia ze strony NCBiR. Inżynierowie deklarują, że dokumentacja urządzenia pomocnego do walki z COVID-19 zostanie udostępniona w sieci a głównym celem inicjatywy jest stworzenie urządzenia, które będzie pomagało pacjentom w Polsce, ale także posłuży jako pomoc krajom, które zmagają się z pandemią, ale ich potencjał ekonomiczny utrudnia zakup drogich respiratorów.